logo

Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

Wijkagenda aangeboden aan wethouder

De wijkagenda is aangeboden aan stadsdeelwethouder Robert van Asten. De wethouder heeft een persoonlijke boodschap voor alle bewoners van de Bomen- en Bloemenbuurt.

Hoe nu verder?

Hoe nu verder?

  • De agendapunten komen in volgorde van meeste tot minste stemmen (op 1 juli om 23.59 uur) in de wijkagenda. De gemeente besteedt de meeste aandacht aan de agendapunten met de meeste stemmen.
  • De agendapunten worden op volgorde in de wijkagenda opgenomen die wordt aangeboden aan de wethouder en vervolgens aan de raad. De verwachting is dat de raad na het zomerreces wordt geïnformeerd.
  • Zodra de raad is geïnformeerd starten we met de uitvoering van de wijkagenda. We houden je op de hoogte via de website: www.wijkagendabomenbloemenbuurt.nl.
Wat ging eraan vooraf?

Wat ging eraan vooraf?

Van 16 januari t/m 3 februari hebben bewoners 152 ideeën ingediend binnen 5 thema's. Ideeën om de wijk groener, toegankelijker, leefbaarder en veiliger te maken. De gemeente heeft de ideeën gecheckt op haalbaarheid. Je kunt de ideeën bekijken en lezen waarom ideeën wel of niet haalbaar zijn. De haalbare ideeën gecombineerd tot 8 agendapunten.

Op de wijkbijeenkomst van donderdag 12 maart zouden bewoners de agendapunten samen verder vormgeven. Bijna honderd bewoners hadden zich aangemeld. Door de coronamaatregelen is deze bijeenkomst afgelast. Via deze website konden bewoners van 27 mei t/m 10 juni toch nog reageren op de agendapunten en een enquête invullen.

356 bewoners vulden de enquête in. De meesten van hen zijn tussen de 25 en 65 jaar. Zij willen graag zo lang mogelijk in de wijk blijven wonen. Ze willen meer groen, graag verduurzamen en vinden dat belangrijker dan parkeren. Ook willen ze heel graag dat de verkeersveiligheid verbetert. Dat gaat van éénrichtingsverkeer tot geen gefiets op de stoep. Dat laatste blijkt ook uit de discussie over de agendapunten. Hier zijn de meeste reacties gekomen op verkeersveiligheid en het opknappen van de buitenruimte. De resultaten en discussie zijn benut om de agendapunten aan te scherpen.

Van 17 juni t/m 1 juli konden bewoners van de Bomen- en Bloemenbuurt van 12 jaar en ouder stemmen op hun favoriete agendapunten. Zo konden bewoners aangeven wat zij belangrijk vinden en wat prioriteit heeft voor de Bomen- en Bloemenbuurt. Van de 12.963 bewoners van de Bomen- en Bloemenbuurt hebben 2.500 bewoners gestemd. Dat is bijna 20% van de wijk. Op 8 juli 2020 is de uitslag van de stemming bekend gemaakt.

Waarom Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt?

Waarom Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt?

Bewoners weten wat nodig is in hun buurt of wijk. Daarom gaat de gemeente Den Haag samen met jou werken aan wijkagenda's. Deze agenda's worden gemaakt door bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen uit de wijk samen met ambtenaren van de gemeente. 

Zij leveren ideeën aan voor de agenda en bepalen daarna samen welke ideeën als punten op de agenda komen. Ook bepalen ze samen hoe belangrijk ze de punten vinden. De agendapunten die zo ontstaan worden aangeboden aan de wethouder. Die laat de agenda vaststellen door de gemeenteraad voor 4 jaar (2020-2024). 

Zo komt er een gemeenschappelijke agenda voor de wijk, waarin iedere partij de komende vier jaar meehelpt om deze agenda voor de Bomen- en Bloemenbuurt uit te voeren. 

Contact

Contact

Heb je vragen over het gebruik van Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt? Bekijk of je vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Als je geen antwoord hebt kunnen vinden op je vraag, mail deze dan naar wijkagendabomenbloemenbuurt@denhaag.nl.

Tijdlijn

16 januari t/m 3 februari

Ideeën indienen en reageren op de ideeën

29 januari

Wijkbijeenkomst: dien je idee in!

3 februari t/m 11 maart

Haalbaarheidscheck door de gemeente

27 mei t/m 10 juni

Reageren op agendapunten en enquête invullen

17 juni t/m 1 juli

Stemmen op agendapunten voor wijkagenda

8 juli

Uitslag wijkagenda bekend

15 juli

Aanbieding wijkagenda aan wethouder

Juli 2020 t/m juni 2024

Raad informeren en start uitvoering

Login om verder te gaanAnnuleren