logo

Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

Privacyverklaring Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

In het kort

Via de website van Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt worden persoonsgegevens verwerkt. De gemeente vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die je ons via de website verstrekt en persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Op deze pagina

Algemeen
Grondslag
Categorieën persoonsgegevens
Bewaartermijnen

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Den Haag.

1. Algemeen

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het hangt af van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies worden verwerkt en voor welk doel. Hieronder lees je voor welke doelen op Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt persoonsgegevens worden verwerkt.

Doel

  • Verzamelen van ideeën van bewoners, ondernemers en organisaties voor de wijkagenda van de Bomen- en Bloemenbuurt.
  • Uitvoeren van een draagvlakmeting en een haalbaarheidscheck op de ingediende ideeën.

Subdoelen

  • Inzicht krijgen in waar de likes (= stemmen) op de ingediende ideeën vandaan komen.
  • Inzicht geven aan bezoekers, indieners van ideeën en de gemeente in de argumenten (eens en oneens) bij een idee.

Een spelregel voor het indienen van ideeën is dat iedereen een idee mag indienen. De gemeente nodigt nadrukkelijk bewoners van de Bomen- en Bloemenbuurt uit om de ideeën te liken (= stemmen).

2. Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht) tot een gedragen wijkagenda voor de Bomen- en Bloemenbuurt te komen.

3. Categorieën persoonsgegevens

Stemcodes: van 17 juni t/m 1 juli 2020 controleren we het gebruik van de persoonlijke stemcodes die alle bewoners van de Bomen- en Bloemenbuurt van 12 jaar en ouder hebben ontvangen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat alleen bewoners van de Bomen- en Bloemenbuurt van 12 jaar en ouder stemmen. De persoonlijke stemcodes zijn losgekoppeld van persoonlijke gegevens. We weten dus niet welke bewoner (met naam en adresgegevens) wel of niet heeft gestemd. De persoonlijke stemcodes worden wel gebruikt om te onderzoeken welk type (geslacht en leeftijd) bewoners wel en niet hebben gestemd. Deze demografische gegevens zijn door gescheiden databestanden niet te herleiden tot de persoonsgegevens (naam en adres).   

Postcode: van 16 januari t/m 3 februari 2020 (indienen en liken van ideeën) registreren we postcodes, omdat we willen weten waar de stemmen vandaan komen. Zijn het bewoners uit de Bomen- en Bloemenbuurt die hun mening geven of komen de reacties uit Groningen?

Naam: van 16 januari t/m 3 februari 2020 vragen we bewoners die zich registreren om hun naam op te geven. Als je een idee indient, is je naam zichtbaar op de pagina van het door jouw ingediende idee. Als je een argument plaatst is je naam ook zichtbaar op de pagina. Dit doen we omdat het de kwaliteit van het gesprek / discussie verbetert. Je kunt uiteraard een alias opgeven.

E-mail: van 16 januari t/m 3 februari 2020 vragen we bewoners die zich registreren om een e-mailadres, omdat we in contact willen (kunnen) komen over het door hen ingediende idee. Bewoners die een idee hebben ingediend worden per e-mail geïnformeerd over de voortgang. Van 17 juni t/m 1 juli 2020 kunnen bewoners die gestemd hebben zich aanmelden om mee te denken en doen bij de uitvoering van de Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt door hun e-mailadres op te geven. 

Telefoonnummer: van 16 januari t/m 3 februari 2020 vragen we bewoners die een idee indienen om hun telefoonnummer. Dit doen we om tijdens de haalbaarheidscheck snel contact op te kunnen nemen over hun idee. 

IP-adressen: van 16 januari t/m 3 februari 2020 worden tijdelijk IP-adressen opgeslagen om eventuele onregelmatigheden in het liken (= stemmen) en indienen van ideeën te kunnen opsporen.

4. Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor jouw persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt geldt het volgende:

  • Het indienen en liken (= stemmen) van ideeën loopt af op 3 februari 2020. Daarna wordt de website Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt statisch gemaakt. Ideeën, namen van indieners, aantal stemmen (eens) en argumenten (eens en oneens) blijven wel zichtbaar op de website.
  • Na 3 februari 2020 worden de verzamelde gegevens verwerkt in een beknopte (geanonimiseerde) analyse van waar mensen vandaan komen die hebben meegedaan aan het stemmen, per idee. Deze informatie wordt met de argumenten (eens en oneens) meegestuurd aan ambtenaren van de gemeente die van 3 februari t/m 11 maart een haalbaarheidscheck doen op de ideeën.
  • Op 17 juni 2020 worden de agendapunten voor de wijkagenda bekend gemaakt waar bewoners van de Bomen- en Bloemenbuurt op kunnen stemmen. 

De website blijft online tot en met juni 2024 om informatie te geven over de uitvoering. Op 17 augustus 2020, twee maanden na de bekendmaking van de wijkagenda, worden de namen van de indieners van ideeën en namen van bewoners die gereageerd hebben op ideeën op de website geanonimiseerd. Ook de achterliggende databases worden verwijderd: de geregistreerde namen, postcodes, e-mailadressen, telefoonnummers en IP-adressen.

Login om verder te gaanAnnuleren