logo

Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

Uitslag Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

Van de 12.963 bewoners van de Bomen- en Bloemenbuurt van 12 jaar en ouder hebben 2.500 bewoners gestemd. Dat is bijna 20% van de wijk. Hieronder zie je het aantal stemmen per agendapunt. De agendapunten met de meeste stemmen krijgen de meeste aandacht in de uitvoering. Bekijk de veelgestelde vragen voor meer uitleg over de uitslag.

Loading...
 • 1
  Dit agendapunt krijgt prioriteit

  Verkeersveiligheid verbeteren

  3862 stemmen
  0
  3003

  Verkeersveiligheid verbeteren


  Veiligere en rustigere straten, vooral voor fietsers en voetgangers. Betere doorstroming van het verkeer. Bijvoorbeeld in de Zonnebloemstraat, Eikstraat, Berkstraat, Thomsonlaan en Haneburgerlaan. De herinrichting van de Goudenregenstraat benutten om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarnaast organiseren van handhavingsacties met aandacht voor hardrijders, fietsers op het trottoir en verkeersdeelnemers die geen voorrang verlenen. En gedrag van verkeersdeelnemers positief beïnvloeden.
  Wat willen we bereiken?

  Veiligere en rustigere straten, vooral voor fietsers en voetgangers. Betere doorstroming van het verkeer. Bijvoorbeeld in de Zonnebloemstraat, Eikstraat, Berkstraat, Thomsonlaan en Haneburgerlaan. De herinrichting van de Goudenregenstraat benutten om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarnaast organiseren van handhavingsacties met aandacht voor hardrijders, fietsers op het trottoir en verkeersdeelnemers die geen voorrang verlenen. En gedrag van verkeersdeelnemers positief beïnvloeden.

  Wat gaan we doen?

  • We starten een studie naar het verbeteren van de verkeerscirculatie in de wijk met als doel om de verkeersveiligheid te verbeteren.
  • We combineren het groot onderhoud van de Goudenregenstraat met het maken van een plan om de verkeersveiligheid te verbeteren
  • We organiseren handhavingsacties waarbij de focus ligt op hardrijders, fietsers op het trottoir en verkeersdeelnemers die geen voorrang verlenen
  • We starten een campagne om verkeersdeelnemers bewust te maken van hun rijgedrag.

  Wie zijn daarvoor nodig?

  Bewoners, politie (wijkagenten), gemeente Den Haag, scholen.

  Wist je dat meer dan 75% van de respondenten het niet erg vindt om een stukje om te rijden als dit de verkeersveiligheid ten goede komt? En slechts 16% vindt het een beetje of heel erg vervelend. Dit blijkt uit de enquête Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt. • 2
  Dit agendapunt krijgt prioriteit

  De buitenruimte opknappen

  3197 stemmen
  0
  3004

  De buitenruimte opknappen


  Een aangename en toegankelijke buitenruimte die aansluit op de behoefte van jong en oud. Een buitenruimte die meer ruimte moet gaan bieden voor ontmoeten, groen, spelen maar ook het stallen van de fiets.
  Wat willen we bereiken?

  Een aangename en toegankelijke buitenruimte die aansluit op de behoefte van jong en oud. Een buitenruimte die meer ruimte moet gaan bieden voor ontmoeten, groen, spelen maar ook het stallen van de fiets.

  Wat gaan we doen?

  • We verwijderen achtergelaten fietsen en organiseren opruimacties waar oude fietsen in geleverd kunnen worden. Zo zorgen we er samen voor dat er meer stallingsruimte voor fietsen vrijkomt en dat de stoepen beter begaanbaar worden.
  • We onderzoeken hoe we binnen bestaande ruimte meer ruimte kunnen maken voor het stallen van fietsen.
  • We stellen samen met bewoners een visie op voor de buitenruimte in de Bomenbuurt. In de visie komen de wensen voor de buitenruimte te staan zoals meer ruimte om te ontmoeten, groen, stallen van fietsen en spelen. In de visie geven we met elkaar aan waar we denken waar dit kan in de wijk. We rekenen dit door en gebruiken de visie om de gemeenteraad te overtuigen extra middelen vrij te maken om tegelijkertijd met het vervangen van het riool de extra wensen voor de buitenruimte te realiseren.

  Wie zijn daarvoor nodig?

  Bewoners, gemeente Den Haag.

  Wist je dat ruim 30% van de respondenten bomen en planten (groen) en 17% het stallen van fietsen in de buitenruimte belangrijk vindt? Zie het overzicht hieronder: 1. Beplanting; 2. Bomen; 3. Fiets stallen; 4. Auto parkeren; 5. ORAC’s; 6. Bankjes; 7. Speeltuin. Dit blijkt uit de enquête Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt. • 3
  Dit agendapunt krijgt prioriteit

  Vergroenen tuinen en buitenruimte

  2751 stemmen
  0
  3005

  Vergroenen tuinen en buitenruimte


  Dit agendapunt bevat zeer uiteenlopende ideeën, maar ze hebben een ding gemeen: alles om de Bomen- en Bloemenbuurt te vergroenen. Van vergroenen van de middenberm en plantsoenen verbeteren, tot het uitdelen van zaailingen (jonge bomen en planten) voor in de tuin aan buurtbewoners.
  Wat willen we bereiken?

  Dit agendapunt bevat zeer uiteenlopende ideeën, maar ze hebben een ding gemeen: alles om de Bomen- en Bloemenbuurt te vergroenen. Van vergroenen van de middenberm en plantsoenen verbeteren, tot het uitdelen van zaailingen (jonge bomen en planten) voor in de tuin aan buurtbewoners.

  Wat gaan we doen?

  • We gaan bewoners informeren over mogelijkheden om tuinen verduurzamen.
  • We starten een actie om bewoners te stimuleren hun tuin te vergroenen, bijv. een actie steenbreek of een regentonactie.
  • We vergroenen buitenruimte daar waar dit kan en hebben aandacht voor het vergroten van de biodiversiteit.

  Wie zijn daarvoor nodig?

  Bewoners, gemeente Den Haag.

  Wist je dat 63% van de respondenten met een tuin een groene tuin heeft? Dit blijkt uit de enquête Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt. • 4
  Dit agendapunt krijgt prioriteit

  Ondergrondse afvalcontainers in de wijk

  2520 stemmen
  0
  3006

  Ondergrondse afvalcontainers in de wijk


  In een deel van de wijk zijn nog geen ondergrondse restafvalcontainers. Dit zorgt voor veel overlast van meeuwen en soms ook ongedierte, doordat zij vuilniszakken openmaken. Bewoners moeten hun zakken thuis bewaren en kunnen hun vuil niet kwijt wanneer zij dat willen. We willen van die overlast af.
  Wat willen we bereiken?

  In een deel van de wijk zijn nog geen ondergrondse restafvalcontainers. Dit zorgt voor veel overlast van meeuwen en soms ook ongedierte, doordat zij vuilniszakken openmaken. Bewoners moeten hun zakken thuis bewaren en kunnen hun vuil niet kwijt wanneer zij dat willen. We willen van die overlast af.

  Wat gaan we doen?

  We willen dat er ondergrondse restafvalcontainers komen in het deel van de wijk waar deze nog niet zijn geplaatst, dit is het deel tussen de Valkenboskade en de Rozenstraat.

  Wie zijn daarvoor nodig?

  Bewoners, Gemeente Den Haag, Haagse Mileu Service (vuilophaaldienst).

  Wist je dat 66% van de respondenten ORAC’s belangrijker vindt in tegenstelling tot 34% van de respondenten die parkeren belangrijker vinden? En 34,8 % van de respondenten heeft al ORAC’s. Dit blijkt uit de enquête Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt. • 5
  Dit agendapunt krijgt prioriteit

  Daken en muren beter benutten voor verduurzaming

  2044 stemmen
  0
  3007

  Daken en muren beter benutten voor verduurzaming


  We willen daken vergroenen of zonnepanelen op de daken. Bijvoorbeeld in de Acaciastraat en Elsstraat. Zo neem de biodiversiteit toe en wek je stroom op. Met groene daken pak je ook afwateringsprobleem aan. Groene muren zorgen voor minder hitte.
  Wat willen we bereiken?

  We willen daken vergroenen of zonnepanelen op de daken. Bijvoorbeeld in de Acaciastraat en Elsstraat. Zo neem de biodiversiteit toe en wek je stroom op. Met groene daken pak je ook afwateringsprobleem aan. Groene muren zorgen voor minder hitte.

  Wat gaan we doen?

  • We gaan bewoners nog beter informeren over de mogelijkheden om hun dak te verduurzamen.
  • We adviseren bewoners in het vergoenen van muren.
  • We organiseren samen met de werkgroep Duurzame Bomen en Bloemenbuurt bijeenkomsten voor VVE’s en huiseigenaren om kansen voor het collectief inkopen van zonnepanelen of het aanleggen van groene daken te verkennen.

  Wie zijn daarvoor nodig?

  VVE’s, gemeente Den Haag, organisaties.

  Wist je dat 78% van de respondenten (misschien) bereid is om het eigen dak te verduurzamen en 65% ook bereid is daar (misschien) zelf in te investeren? Dit blijkt uit de enquête Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt. • 6
  Dit agendapunt krijgt prioriteit

  Waardig en veilig ouder worden

  1598 stemmen
  0
  3008

  Waardig en veilig ouder worden


  We willen bewoners prettig laten wonen in de wijk en het liefst tot op hogere leeftijd.
  Wat willen we bereiken?

  We willen bewoners prettig laten wonen in de wijk en het liefst tot op hogere leeftijd.

  Wat gaan we doen?

  • We starten en ondersteunen initiatieven die tot doel hebben om kwetsbare en hulpbehoevende wijkbewoners te helpen.
  • We verwijderen achtergelaten fietsen en attenderen fietseigenaren dat hun fiets de doorgang blokkeert op de stoep. Zo maken we samen meer ruimte op het trottoir.
  • We onderzoeken of er behoefte leeft om bewoners te trainen om om te gaan met dementie.
  • We vragen om aandacht voor geschikte seniorenwoningen bij herontwikkelingen in de wijk.

  Wie zijn daarvoor nodig?

  Bewoners, Ouderen, gemeente Den Haag, Voor welzijn.

  Wist je dat bijna 53% van de respondenten (misschien) mee wil werken aan initiatieven gericht op de kwetsbare wijkbewoners? Dit blijkt uit de enquête Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt • 7
  Dit agendapunt krijgt prioriteit

  Plaatsing van containers voor afvalscheiding

  1409 stemmen
  0
  3009

  Plaatsing van containers voor afvalscheiding


  We willen bewoners stimuleren om afval beter te scheiden. Plastic, papier, glas en textiel zijn voor een groot deel her te gebruiken. Dat bespaart nieuwe grondstoffen. Zo kan de wijk bijdragen aan een beter milieu.
  Wat willen we bereiken?

  We willen bewoners stimuleren om afval beter te scheiden. Plastic, papier, glas en textiel zijn voor een groot deel her te gebruiken. Dat bespaart nieuwe grondstoffen. Zo kan de wijk bijdragen aan een beter milieu.

  Wat gaan we doen?

  We faciliteren bewonersgroepen die het initiatief nemen om samen beter te scheiden en een ondergrondse restafvalcontainer willen om ruilen voor een plasticcontainer.

  Wie zijn daarvoor nodig?

  Gemeente Den Haag, Haagse Milieu Service (vuilophaaldienst), bewoners.

  Wist je dat maar 30% van de respondenten de afstand naar de milieustraat te groot vindt? Dit blijkt uit de enquête Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt. • 8
  Dit agendapunt krijgt prioriteit

  Prettig opgroeien

  1357 stemmen
  0
  3010

  Prettig opgroeien


  De jeugd verdient een plek in de wijk. We willen dat zij prettig kunnen opgroeien in de Bomen- en Bloemenbuurt. Dan zorgen ze ook niet voor overlast.
  Wat willen we bereiken?

  De jeugd verdient een plek in de wijk. We willen dat zij prettig kunnen opgroeien in de Bomen- en Bloemenbuurt. Dan zorgen ze ook niet voor overlast.

  Wat gaan we doen?

  • We gaan zoeken naar een plek waar de jeugd laagdrempelig kunnen ontmoeten zonder overlast voor de omgeving te veroorzaken.
  • We organiseren samen met de jeugd buurtactiviteiten voor jong en oud om het wederzijds begrip te vergroten.
  • We spreken de jeugd aan op overlastgevend gedrag en gaan hierover met ze in gesprek.

  Wie zijn daarvoor nodig?

  Jongeren, wijkagenten, handhaving, gemeente Den Haag, Voor welzijn, Scholen.

  Wist je dat bijna 46% van de respondenten geen overlast van jongeren ervaart? Bijna 36% van de respondenten zegt af en toe te accepteren dat er overlast is. Oplossingen die respondenten hebben zijn duidelijke afspraken, een aanspreekpunt of een eigen plek voor jongeren. Dit blijkt uit de enquête Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt.Login om verder te gaanAnnuleren